Богородице Дјево… O Theotokos and Virgin…


Богородице Дјево, српско Непознати аутор. Из старе неумске нотације дешифровао Игор Зиројевић

O Theotokos and Virgin, serbian. Uunknown author. From an old neumic notation, deciphered by Igor Zirojevic

0 views0 comments